• Rotaract New Logo

  Šta je Rotarakt?

  U Sjevernoj Karolini, SAD, 1968. osnovan je prvi Rotarakt klub, kao dio velike Rotari International familije. Danas postoji preko 7000 klubova koji se nalaze u 163 države širom svijeta. Od 2004. g Rotarakt klub Banja Luka je jedan od njih.

  Saznajte Više…

 • Rotary New Logo

  Šta je Rotari?

  Rotari je organizacija biznismena i profesionalaca povezanih širom svijeta u cilju pružanja humanitarne pomoći, podržavanja visoko etičnih standarda u svim profesijama i unapređenju dobronamjernosti i mira u svijetu. Rotari je formiran 1905. u SAD-u.

  Saznajte Više…

 • Rotarakt Banja Luka?

  Rotarakt Klub Banjaluka okuplja mlade ljude od 18 do 30 godina iz različitih oblasti koji se ističu u onome čime se bave, proaktivni su, te predstavljaju potencijal naše zajednice. Počeo je sa radom 1999. godine i čarterovan 2003. godine.

  Saznajte Više…