O Nama

 

Rotarakt Klub Banja Luka

O Rotarakt klubu

Rotarakt je rezultat sveukupnog napora i želje za  postizanjem mira, razumjevanja i tolerancije na svjetskom nivou. Ideja lokalnih razmjera danas ne poznaje granice. Rotarakt se razvio i napredovao brzo u svojoj kratkoj, ali dinamičnoj istoriji. Ranih šezdesetih, Rotari klubovi širom svijeta su počeli da sponzorišu projekte studentskih organizacija koje su se bavile društveno korisnim radom. Predsjednik Rotary International-a za 1967-68,  Luther Hodges, i odbor rukovodstva RI smatrali su da takvi klubovi imaju internacionalni značaj i Rotarakt je priznat 1968. kao zvanični program Rotari klubova.

Prvi čarterovani klub bio je Rotarakt Klub North Charlotte iz Sjeverne Karoline, SAD, i to 13. marta 1968. Nekoliko decenija kasnije Rotarakt program je prerastao u moćnu internacionalnu mrežu koja broji 7.300 klubova u više od 150 zemalja i geografskih područja. Rotarakt broji oko 145.000 članova i to mladih muškaraca i žena, starosne dobi od 18-30 godina koji služe potrebama svoje zajednice, proširuju svoje lične i profesionalne kontakte što im omogućava da bolje razumiju svjetske tokove.

Rotarakt Klub Banjaluka okuplja mlade ljude od 18 do 30 godina iz različitih oblasti koji se ističu u onome čime se bave, proaktivni su, te predstavljaju potencijal naše zajednice.

Rotarakt Klub Banja Luka, kao podmladak Rotari Kluba Banja Luka, počeo je sa radom 1999. godine i čarterovan 2003. godine. Prvi predsjednik Kluba i osnivač bio je Dušan Biuković zajedno sa grupom mladih ljudi koji su svojim radom i zalaganjem od nastanka trudili se da djeluju u skladu sa opštim rotarijanskim principima i vrijednostima, te da prate svoj matični klub na putu unapređenja kako svojih članova, tako i lokalne zajednice kroz niz projekata . Klub trenutno broji  14 članova. Pored redovnih članova, Klub ima i veliki broj prijatelja i bivših članova.

Rad Rotarakt kluba

Za ovo vrijeme postojanja Klub je realizovao više desetina akcija različitog obima, od edukativnog, preko humanitarnog, do zabavnog karaktera. Članovi kluba se trude da što veći broj sugrađana budu korisnici njihovih projekata i da se posebno osvrnu na marginalizovane teme i društvene grupe, po različitim osnovama.

Prvi projekat Rotarakt kluba Banja Luka  bilo je pomaganje Osnovnoj školi ,,Branko Ćopić” u Hašanima rodnom selu pisca Branka Ćopića gdje je klub donirao preko 300 knjiga , radio i TV prijemnik i mnoga druga nastavna sredstava i pomagala.

Kultura je jedna od tema kojima se Rotarakt Klub Banja Luka bavi tokom svake rotarijanske godine. Tako organizuje već tradicionalnu manifestaciju ,,Literarni konkurs“ prilikom kojeg nagrađuje najkreativnije, najpismenije i najinteresantnije radove srednjoškolaca na neku od ponuđenih tema.

Tokom 2005. godine pomogli smo da Dječije pozorište Republike Srpske dobije mašinu za izradu lutaka kroz prikupljanje sredstav u akciji pod nazivom ,,Nek’ lutke zaigraju” tom prilikom klub je organizovao predstavu pod nazivom ,,Olovni vojnik” i uz prodaju ulaznica, donacija i podrške sponzorskom Rotari kluba uspio da ostvari svoj cilj.

Klub je organizovao prvu samostalnu izložbu djela mlade umjetnice Jelene Orašanin i tom prilikom pored njene lične afirmacije pomogao da riješi svoje zdravstvene probleme.

Još jedna od tradicionalnih aktivnosti ovog Kluba je ,,Rotarakt rafting vikend“ na kojoj se okupljaju predstavnici prijateljskih i bratskih klubova iz regiona i prilikom koje se naglasak stavlja na turističku ponudu Banjaluke, njene prirode, lokalne kuhinje i mogućnosti zabave. Ovaj projekat ujedno doprinosi povezivanju članova velike svjetske Rotari porodice ,ali i razmjeni ideja i iskustava u vezi sa radom pojedinačnih klubova i razvijanju saradnje.

Jedna od najkreativnih akcija Kluba bila je ,,Korak nazad za kulturu“ koja je imala za cilj podizanje standarda ponašanja građana u javnim institucijama, bankama i ostalim ustanovama. Naime, na sva pomenuta mjesta su postavljene žute trake ispred šaltera koje označavaju diskrecioni prostor. Ove trake se i danas nalaze na mjestima na kojima su postavljene i godinama doprinose višem nivou svijesti o kulturnom ophođenju na javnim mjestima i poštovanju drugih.

Jedan dio rada Kluba se odnosi na humanitarne aktivnosti i u sklopu njega je ostvarena saradnja sa ,,Crvenim krstom’“ Banjaluke, sarađivano je i sa udruženjem ,,4+“  za pomoć višečlanim porodicama sa slabim materijalnim statusom tokom akcije pod nazivom ,,Očisti ormar“ u kojoj je prikupljena veća količina odjeće i obuće za sve uzraste, te sa  Domom za nezbrinutu djecu ,,Rada Vranješević“ gdje su članovi kluba jednom mjesečno pripremali proslave rođendana za štićenike ovog Doma.Akcija pomoći udruženju Amputiraca Republike Srpske ,,UDAS“ gdje pored velikog broja njihovih aktivnosti postoji i streljačka sekcija i streljački klub tako im je klub donirao jednu vazdušnu pušku koja će im pomoći da na takmičenjima  ostvare što veći uspjeh u budućnosti. Jedan od mnogih projekata je bila pomoć devetočlanoj porodici Đukić iz Šipova kojoj je klub pomogao donirajući mašini za pravljenje oblatni.

Godišnja aktivnost, koja je već postala tradicionalna, je i ,,Rotarakt žurka“ tokom koje se prikupljaju slatkiši za novogodišnje paketiće, koji se dijele osnovnoškolcima iz ugroženih porodica.

Rotarakt klub danas

Rotarakt Klub Banja Luka ima u planu organizovanje novih kreativnih i efikasnih načina pomoći onima kojima je to najpotrebnije.

Pored aktivnosti koje su namijenjene eksternim korisnicima, Klub se trudi unaprijediti znanja i sposobnosti i sopstvenih članova organizujući mjesečna  predavanja iz različitih oblasti, pa su članovi Kluba tako imali priliku da unaprijede vještine verbalne i neverbalne komunikacije, predavanja iz oblasti istorije i tehnike fotografije i fotografisanja, način funkcionisanja i primjena optičkog kabla u savremenom svijetu, predavnje o prilikama i poteškoćama slijepih i slabovidih osoba i mnoga druga.

Rotarakt klub svake godine daje svoj doprinos organizaciji Humanitarnog bala u decembru mjesecu koji je centralni godišnji događaj Rotari zajednice već preko deceniju unazad.

Dizajnirali smo ,štampali i prodali 3000 Novogodišnjih čestitki te tom prilikom sakupili novac za organizaciju hunanitarnih aktivnosti našeg kluba.

Pored redovnih sastanaka, koji se održavaju svakog utorka u prostorijama hotela ,,Bosna“ i koji su otvoreni za javnost, članovi kluba se formalno i neformalno okupljaju, odnosno učestvuju u akcijama i kulturnim manifestacijama u svome gradu ,ali i šire.

U nerednom periodu Klub ima za cilj povećanje broja aktivnosti, uspostavljanje tješnje saradnje sa klubovima iz regiona, kao i sprovođenje projekata u saradnji sa Rotari Internešenalom, te uključivanje u svjetske Rotari aktivnosti u skladu sa prilikama.

Članovi Upravnog Odbora – BORD 2014/2015

 • Maja

  Predsjednik 2015/2016

  Maja Prosan

  A10555

 • Emir

  Bivši predsjednik 2014/2015

  Emir Muhić

  A10580

 • Potpredsjednik 2015/2016

  Bojana Marjanović

  A10560

 • Sekretar

  Dražen Kvaternik

  A10565

 • Tijana

  Rizničar

  Tijana Bjeljac

  A10570

Članovi Kluba

IMG_2678
Aleksandar
 
Tepić
Član
Untitled
Bojana
 
Marjanović
Član
998890_10200787084976249_444057133_n
Dejan
 
Janković
Član
45
Filip
 
Banjac
Član
Filip
Filip
 
Marković
Član
IT tehničar na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Mail: markovic_filip@live.com
Telefon: 065/510-701
Maja
Maja
 
Prosan
Član
Student Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Mail: prosanm@blic.net
Telefon: 065/745-962
Marko
Marko
 
Živanić
Član
547506_10150951533718866_745627003_n
Milan
 
Tubić
Član
78
Milica
 
Stojaković
Član
IMG_2957
Mirko
 
Ratković
Član
Student Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Mail: pakabl@yahoo.com
Telefon: 065/393-662
IMG_2632-2
Nikola
 
Savić
Član
Tijana
Tijana
 
Bjeljac
Član
47
Dražen
 
Kvaternik
Član
Woman
Svetlana
 
Jovanović
Član
Share2015-12-10-8d2c21789a1a1969193a0a5afba22538350cc2d9dcd5483c454c11228fb626d2-Picture
Boris
 
Vaško
Član